Člen skupiny Keller Group plc

Home 1
Firma Keller je firma špeciálneho zakladania stavieb, založená v roku 1860, v súčasnosti s celosvetovou pôsobnosťou a na Slovensku činná od roku 1991. Patrí do skupiny firiem Keller Group so sídlom v Londýne. 

Ground Engineering Contractors

BA Tunel produkcia
Firma Keller rieši komplexne problematiku špeciálneho zakladania stavieb, pričom používa vlastné metódy, ktorých myšlienka je vo vylepšení základovej pôdy a v injektáži

Building on our strengths

LOvinobana ZSR
Firma Keller vykonáva: pilóty, mikropilóty, stĺpy Soilcretu, stĺpy DSM, MESI pilóty, štrkové vibrostĺpy, injektované štrkové vibrostĺpy, betónové vibrostĺpy, záporové paženie stavebných jám, podzemné tesniace steny, štetovnice, paženie stavebných jám pilótovými stenami, odvodnenie stavebných jám, čerpanie podzemnej vody, zemné a horninové kotvy dočasné aj trvalé, klincovanie zemín, striekaný betón, Soilcrete ® – tryskovú injektáž pre spevnenie podzákladia, tesniacu tryskovú injektáž, Soilfrac ® – kompenzačnú injektáž, klasickú injektáž, Geo-termálne vrty, prieskum základovej pôdy, drenáže vertikálne aj horizontálne a všetky ostatné práce špeciálneho zakladania stavieb.