Aktuálne stavby

Nitra Šindolka, most na ceste I/64 v križovatke Šindolka

Nitra Šindolka, most na ceste I/64 v križovatke Šindolka

Vylepšenie podložia pod násypmi štrkovými vibrostĺpmi.
Nové Apollo, Polyfunkčný areál Bratislava

Nové Apollo, Polyfunkčný areál Bratislava

Zabezpečenie stavebnej jamy a založenie objektu pomocou Soilcretu – tryskovej injektáže.