Aktuálne stavby

Bratislava, Westend Crossing

Bratislava, Westend Crossing

Paženie stavebnej jamy a podchytenie budov Soilcretom.
Bratislava, bytový dom Nobelova

Bratislava, bytový dom Nobelova

Paženie a tesnenie stavebnej jamy Soilcretom.
Bratislava, Južné mesto BD A2

Bratislava, Južné mesto BD A2

Založenie bytového domu na betónových vibrostĺpoch.
Bratislava, polyfunkčný dom A29

Bratislava, polyfunkčný dom A29

Paženie a tesnenie výkopu a podchytenie susedných budov stĺpmi Soilcrete.
Bratislava, bytový dom Oppidum

Bratislava, bytový dom Oppidum

Paženie výkopu stĺpmi Soilcrete.
Nitra, výrobný areál Dražovce

Nitra, výrobný areál Dražovce

Vylepšenie podložia hĺbkovým vibračným zhutnením.
Želiezovce MVE

Želiezovce MVE

Utesnenie stavebnej jamy podzemnými tesniacimi stenami z lamelových prvkov Soilcrete – tryskovej injektáže