Aktuálne stavby

Galanta, West 6. etapa

Galanta, West 6. etapa

Založenie objektu na betónových vibrostĺpoch.
Nitra, Promenáda Living Park

Nitra, Promenáda Living Park

Zakladanie objektu a žeriavových pätiek na stĺpoch tryskovej injektáže Soilcrete a tesnenie stavebnej jamy lamelami z tryskovej injektáže.
Nitra, Brezový háj

Nitra, Brezový háj

Založenie bytových domov na betónových vibrostĺpoch.
Bratislava, Pamiatková obnova budovy pradiarne a silocentrály

Bratislava, Pamiatková obnova budovy pradiarne a silocentrály

Paženie a tesnenie stavebnej jamy tryskovou injektážou, podchytenie existujúcej budovy a založenie na stĺpoch z tryskovej injektáže – Soilcrete.
Bratislava, Bella Vita

Bratislava, Bella Vita

Zabezpečenie výkopu stavebnej jamy mikrozáporami a klincovaným torkrétom a založenie objektov na duktilných baranených pilótach.
Štúrovo, areál Vadaš

Štúrovo, areál Vadaš

Založenie bazénu a strojovne v areáli kúpaliska na betónových vibrostĺpoch.
Bratislava, Dunajská 29

Bratislava, Dunajská 29

Zabezpečenie stavebnej jamy tryskovou injektážou Soilcrete s prikotvením.
Bratislava, Sky Park –Podzemný parkovací dom

Bratislava, Sky Park –Podzemný parkovací dom

Podchytenie objektu Sky Park a dotesnenie stavebnej jamy z tryskovej injektáže – Soilcrete.