Aktuálne stavby

Bratislava, Eurovea 2

Bratislava, Eurovea 2

Utesnenie stavebnej jamy technológiou tryskovej injektáže Soilcrete.
Bratislava, Discovery Tower

Bratislava, Discovery Tower

Zabezpečenie stavebnej jamy tryskovou injektážou Soilcrete s prikotvením a založenie objektu na hĺbkovo prehutnenom podloží.
Dolná Hodrušská, Oprava hrádzového telesa vodnej stavby

Dolná Hodrušská, Oprava hrádzového telesa vodnej stavby

Utesnenie hrádze pomocou podzemnej tesniacej steny zhotovenej technológiou tryskovej injektáže Soilcrete
D1, Budimír Bidovce

D1, Budimír Bidovce

Horizontálne odvodňovacie vrty.
Bratislava, Galvaniho Business Centrum V.

Bratislava, Galvaniho Business Centrum V.

Zabezpečenie stavebnej jamy tryskovou injektážou Soilcrete s prikotvením a zakladanie objektu na stĺpoch tryskovej injektáže Soilcrete
Bratislava, Omnia Business Center

Bratislava, Omnia Business Center

Zabezpečenie stavebnej jamy tryskovou injektážou Soilcrete s prikotvením a zakladanie objektu na stĺpoch tryskovej injektáže Soilcrete
Bratislava, Polyfunkčný bytový dom Guthaus

Bratislava, Polyfunkčný bytový dom Guthaus

Zabezpečenie stavebnej jamy tryskovou injektážou Soilcrete s prikotvením.
Bratislava, Pamiatková obnova budovy pradiarne a silocentrály

Bratislava, Pamiatková obnova budovy pradiarne a silocentrály

Paženie a tesnenie stavebnej jamy tryskovou injektážou, podchytenie existujúcej budovy a založenie na stĺpoch z tryskovej injektáže – Soilcrete.