Aktuálne stavby

BRATISLAVA, NOVÉ APOLLO

BRATISLAVA, NOVÉ APOLLO

Paženie a tesnenie stavebnej jamy zo stĺpov tryskovej injektáže, znižovanie hladiny podzemnej vody a zakladanie objektu na stĺpoch tryskovej injektáže.
BRATISLAVA, Rekonštrukcia Esterházyho paláca – dočasný zásobovací tunel

BRATISLAVA, Rekonštrukcia Esterházyho paláca – dočasný zásobovací tunel

Zabezpečenie výkopu tryskovou injektážou.
BRATISLAVA, REZIDENČNÉ CENTRUM PARTIZÁNSKA

BRATISLAVA, REZIDENČNÉ CENTRUM PARTIZÁNSKA

Zakladanie objektu na stĺpoch z tryskovej injektáže a paženie stavebnej jamy klincovaným torkrétom.
BRATISLAVA, NOVOSVETSKÁ ULICA, PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

BRATISLAVA, NOVOSVETSKÁ ULICA, PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Paženie stavebnej jamy klincovaným torkrétom a mikrozáporami.