Aktuálne stavby

Bratislava, Bytový dom Budyšínska

Bratislava, Bytový dom Budyšínska

Zabezpečenie stavebnej jamy tryskovou injektážou Soilcrete s prikotvením.
Bratislava, Polyfunkčný bytový dom Guthaus

Bratislava, Polyfunkčný bytový dom Guthaus

Zabezpečenie stavebnej jamy tryskovou injektážou Soilcrete s prikotvením.
Bratislava, Pamiatková obnova budovy pradiarne a silocentrály

Bratislava, Pamiatková obnova budovy pradiarne a silocentrály

Paženie a tesnenie stavebnej jamy tryskovou injektážou, podchytenie existujúcej budovy a založenie na stĺpoch z tryskovej injektáže – Soilcrete.
Bratislava, Urban Residence C

Bratislava, Urban Residence C

Zabezpečenie stavebnej jamy mikrozáporami a klincovaným torkrétom.
Bratislava, Polyfunkčný objekt Metropolitan Star

Bratislava, Polyfunkčný objekt Metropolitan Star

Zabezpečenie stavebnej jamy tryskovou injektážou s prikotvením a založenie objektu na stĺpoch tryskovej injektáže Soilcrete.
Bratislava, Dunajská 29

Bratislava, Dunajská 29

Zabezpečenie stavebnej jamy tryskovou injektážou Soilcrete s prikotvením.
Bratislava, Sky Park –Podzemný parkovací dom

Bratislava, Sky Park –Podzemný parkovací dom

Podchytenie objektu Sky Park a dotesnenie stavebnej jamy z tryskovej injektáže – Soilcrete.
Galanta, West 6. etapa

Galanta, West 6. etapa

Založenie objektu na betónových vibrostĺpoch.