Aktuálne stavby

Nitra, výrobný areál Dražovce

Nitra, výrobný areál Dražovce

Vylepšenie podložia hĺbkovým vibračným zhutnením.
Bratislava, Premier

Bratislava, Premier

Paženie stavebnej jamy klincovaným torkrétom
Bratislava, Račianske mýto

Bratislava, Račianske mýto

Paženie a tesnenie výkopu a podchytenie susednej budovy stĺpmi Soilcrete
Banská Štiavnica, Viacúčelový športový areál so základnou školou

Banská Štiavnica, Viacúčelový športový areál so základnou školou

Paženie a tesnenie výkopu stĺpmi Soilcrete a založenie na tryskaných pilótach
D1, Budimír - Bidovce

D1, Budimír - Bidovce

Zlepšenie podložia štrkovými vibrostĺpmi
Bratislava, Šancová - Ľadová

Bratislava, Šancová - Ľadová

Paženie výkopu a podchytenie susedných budov stĺpmi Soilcrete a založenie na tryskaných pilótach
Bratislava, Autobusová stanica (TwinCity)

Bratislava, Autobusová stanica (TwinCity)

Založenie výškovej budovy na stĺpoch Soilcrete
Bratislava, Gansberg

Bratislava, Gansberg

Paženie výkopov klincovaným torkrétom a mikrozáporami
Bratislava, Konvetná

Bratislava, Konvetná

Paženie a tesnenie výkopu a podchytenie susednej budovy stĺpmi Soilcrete
Bratislava, Matadorka

Bratislava, Matadorka

Podchytenie susednej budovy, utesnenie priehlbní a založenie objektu na stĺpoch Soilcrete a vylepšenie podložia hĺbkovým vibračným zhutňovaním
Bratislava, Sofora

Bratislava, Sofora

Paženie a tesnenie stavebnej jamy stĺpmi Soilcrete
D1 Prešov západ – Prešov juh

D1 Prešov západ – Prešov juh

Paženie výkopov a odkopov klincovaným torkrétom