Aktuálne stavby

Bratislava, Južné mesto

Bratislava, Južné mesto

Založenie bytového domu na betónových vibrostĺpoch a na podzákladí vylepšenom technológiou hĺbkového vibračného zhutnenia a zaťažovacie skúšky betónových vibrostĺpov
Bratislava, Slovenská národná galéria

Bratislava, Slovenská národná galéria

Založenie nových stĺpov na mikropilótach v interiéri
Cabaj Čápor, Pozberlinka

Cabaj Čápor, Pozberlinka

Založenie obilných síl na betónových vibrostĺpoch
D4/R7, Horúcovod

D4/R7, Horúcovod

Vylepšenie podložia vysokého diaľničného násypu v križovaní s trasou horúcovodu pomocou hĺbkového vibračného zhutnenia
Košice, VSE

Košice, VSE

Podchytenie a založenie objektu na stĺpoch Soilcrete
Žilina, Makyta

Žilina, Makyta

Podchytenie budovy, zosilnenie základov a utesnenie stavebnej jamy stĺpmi a lamelami Soilcrete
Bratislava, Konvetná

Bratislava, Konvetná

Paženie a tesnenie výkopu a podchytenie susednej budovy stĺpmi Soilcrete
Bratislava, Matadorka

Bratislava, Matadorka

Podchytenie susednej budovy, utesnenie priehlbní a založenie objektu na stĺpoch Soilcrete a vylepšenie podložia hĺbkovým vibračným zhutňovaním
Bratislava, Sofora

Bratislava, Sofora

Paženie a tesnenie stavebnej jamy stĺpmi Soilcrete
D1 Prešov západ – Prešov juh

D1 Prešov západ – Prešov juh

Paženie výkopov a odkopov klincovaným torkrétom